Menu
RSS

Hành Hương

Hành Hương Kính Đức Mẹ La Mã Bến Tre đầu tháng 12

      DSC 0826

    Con cái Mẹ Maria trở về với Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre để dự buổi hành hương đầu tháng 12 như thường lệ. Cộng đoàn cùng bước vào Mùa Vọng - mùa trông chờ Chúa đến cùng với Đức Mẹ Maria. Đặc biệt hơn nữa, cộng đoàn nhìn lên Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội để dọn lòng đón Chúa cách tốt đẹp hơn.

Hành Hương La Mã 13/11

lama bentre 9

  Như thường lệ, cứ mỗi 13, con cái của Mẹ hành hương lên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.

          Từ sáng sớm, chúng tôi đã thấy nhiều đoàn con cái của Mẹ. Sáng nay, đặc biệt có sự hiện diện của Cha G.B. Lê Quốc Kiệt - phụ tá giáo xứ Gia Định, giáo phận Sài Gòn cùng một số giáo dân nữa. Cạnh đoàn giáo xứ gia đình có các đoàn từ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn quận 3, giáo xứ Bùi Thượng giáo phận Xuân Lộc ...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu