Menu
RSS

Suy Niệm Lời Chúa

Tình Yêu Thương

“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Ngài cho thế gian, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời". Ðó là một sự thật quan trọng được Chúa Giêsu mạc khải cho ông Nicôđêmô trong cuộc đối thoại ban đêm, được ghi lại nơi chương 3, Tin Mừng thánh Gioan.

ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU CỨU ĐỘ

Ánh sáng và bóng tối, sống và chết luôn tồn tại nơi trần gian và trong mỗi người chúng ta. Muốn bước đi trong ánh sáng để được sự sống đời đời, chúng ta cần phải đến cùng Đức Giêsu, nguồn ánh sáng và là Đấng ban sự sống.

TIN VÀO LỜI CHỨNG CỦA CHÚA GIÊSU

Người Kitô hữu không những tin có Thiên Chúa, nhưng còn tin vào lời chứng của Chúa Giêsu về Thiên Chúa và về kế hoạch cứu độ của Người.

HÃY CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Theo những gì thánh sử Gioan ghi lại chúng ta nhận ra rằng : Nicôđêmô là “một thủ lãnh của người Do Thái”, ông thuộc “nhóm Pharisêu” và là thày dạy của dân chúng. Vì là thày dạy của dân chúng nên ông tỏ ra là người rất hiểu biết. Ông không ém nhẹm sự hiểu biết của mình bằng sự cố chấp như nhóm đồng bạn của ông. Ông tỏ ra là một người tri thức biết giao thiệp. Ông đến gặp Chúa Giêsu và mở lời bằng một câu khen ngợi : "Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến.

HÃY VỮNG TIN NHƯ TÔMA

Trong cả hai lần Đức Giêsu hiện ra, thời gian là “ngày thứ nhất trong tuần”, “ngày của Chúa”, ngày Chúa Nhật. Người chào các môn đệ với những lời như nhau, “Bình an cho anh em!”. Đây là cuộc gặp gỡ hàng tuần của cộng đoàn Kitô hữu. Đức Giêsu Phục Sinh tỏ mình ra cho các môn đệ của Người.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu