Menu
RSS

Tài Liệu - Văn Kiện

Tại sao gọi là Tuần Thương Khó?


  •  
  •  
Tại sao gọi là Tuần Thương Khó
Tại sao gọi là Tuần Thương Khó

Chúa nhật lễ lá, bắt đầu Tuần thánh. Lịch Phụng vụ cũng ghi là Chúa nhật tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Trước đây, mùa thương khó bắt đầu hai tuần trước lễ Chúa Phục sinh, tại sao bây giờ rút còn một tuần?

Những đặc điểm của gia đình lành mạnh

Những đặc điểm của gia đình lành mạnh

Các gia đình luôn tìm kiếm những cách thức làm cho gia đình lành mạnh cả về thể chất và tình cảm. Chìa khóa để xây dựng một gia đình lành mạnh là chấp nhận thực tế mỗi nhóm người thì khác nhau và có những điều có thể làm cho người này mà không thể làm cho người khác. Phương pháp có thể khác nhau, nhưng các đặc điểm của một gia đình lành mạnh sẽ luôn luôn vẫn phù hợp. Dưới đây là sáu đặc điểm của một gia đình lành mạnh.

Buộc xưng tội trong mùa Chay không?

xungtoi.jpg  

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe nói rằng ai không xưng tội trong mùa Chay thì mắc tội trọng. Thưa cha, điều này có đúng không? - J. B., Ocala, Florida, Mỹ.

Mùa thương xót

 

Trong dòng lịch sử, Mùa Chay là một thiết chế của Giáo hội không bắt nguồn từ thời Giáo hội sơ khai. Đối với các Kitô hữu thời các tông đồ, mỗi ngày Chúa nhật là một lần cử hành biến cố phục sinh, và mãi cho đến thế kỷ thứ II mới thấy xuất hiện một ngày lễ đặc biệt dành để tưởng niệm cái chết và phục sinh của Đức Kitô để rồi sau đó biến thành Tam Nhật phục sinh (Triduum pascal) gồm thứ Năm Tuần Thánh, thứ Sáu Tuần Thánh và Vọng Phục Sinh. Biến cố này được chuẩn bị bằng một hay nhiều ngày ăn chay tùy theo vùng, thường là từ chiều thứ Năm Tuần Thánh cho đến sáng ngày lễ Phục Sinh, hoặc ít ra là trong vòng 40 giờ từ lúc Chúa chịu chết cho đến thời điểm phục sinh. Đến giữa thế kỷ thứ III, ở Alexandrie, việc giữ chay kéo dài suốt Tuần Thánh. Cuối thế kỷ III, tại Ai Cập xuất hiện việc giữ chay kéo dài đến 40 ngày với ý hướng sống lại thời gian chay tịnh của Chúa Giêsu trong hoang mạc cũng như chuẩn bị cho lễ Phục Sinh. Chẳng bao lâu sau, Mùa Chay 40 ngày của người Ai Cập đã định hình như là thời gian chuẩn bị cho cái chết và phục sinh của Đức Kitô, lan rộng ra khắp Giáo hội. Vào tiền bán thế kỷ thứ IV, ở Roma đã hình thành một thời gian chay tịnh trong 3 tuần trước khi cử hành biến cố phục sinh và vào khoảng giữa những năm 354 đến 384, thêm vào 3 tuần nữa. Như vậy chính xác có 40 ngày (quadragesima) giữa Chúa nhật mở đầu Mùa Chay cho đến khi bắt đầu Tam Nhật Thánh (Triduum).

Đấm ngực: Một hành vi phụng vụ

 

Bức tranh cổ về Thánh Giêrônimô (347-420) trong sa mạc

Một tín hữu viết thư hỏi rằng: “Theo như con biết, trong kinh Cáo mình, thực hành truyền thống của Giáo hội là khi đọc đến câu ‘lỗi tại tôi...mọi đàng’ thì mọi người đấm ngực tỏ lòng sám hối. Nhưng có người lại nói làm như vậy là sai. Vậy xin cha cho biết cử chỉ này còn được áp dụng không?”.

Bài viết sau đây không chỉ nhằm trả lời thắc mắc ở trên liên quan đến cử chỉ đấm ngực trong kinh Cáo Mình, mà còn mở rộng hơn để trình bày hành vi đấm ngực trong phụng vụ nói chung.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu