Menu
RSS

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B

 salomon

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm B

Kn.7, 7-11; Dt.4, 12-13; Mc.10, 17-30

KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

          Ta vừa được nghe lại câu chuyện khá thú vị về cuộc gặp gỡ hay nói đúng hơn là cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên.

20-08: Thứ năm tuần 20 Thường Niên. Thánh Bênađô

20-08: Thứ năm tuần 20 Thường Niên. Thánh Bênađô

 Tl 11, 29-39a; Tv 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10; Mt 22, 1-14.

 BÀI ĐỌC I: Tl 11, 29-39a

"Hễ người nào ra khỏi cửa nhà trước hết, tôi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu".

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu