Menu
RSS

Phụng Vụ Thánh Lễ - CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY

Ca Nhập Lễ

Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu phúc lộc đầy tràn.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay thánh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, để học biết Đức Kitô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

BÀI ĐỌC I:St 2, 7-9; 3, 1-7

"Nguyên tổđược to thành, và phm ti".

Bài trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa lấy bùn đất nn thành con người, thi sinh khí vào l mũi, và con người tr thành mt vt sng.

Thiên Chúa lập mt vườn ti Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho tđất mc lên mi th cây trông đẹp, ăn ngon, với cây s sng gia vườn, và cây biết thin ác.

Rắn là loài xo quyt nht trong mi dã thú mà Thiên Chúa to thành. Nó nói vi người n rng: "Có phi Thiên Chúa đã bảo: Các ngươi không được ăn mọi th cây trong vườn?" Người n nói vi con rn: "Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn; nhưng trái cây ở gia vườn thì Thiên Chúa bo: "Các ngươi đừng ăn, đừng động ti nó, nếu không s phi chết". Rn bo người n: "Không, các ngươi không chết đâu! Nhưng Thiên Chúa biết rng ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mt các ngươi sẽ m ra, và các ngươi sẽ biết thin ác như thần thánh". Người n thy trái cây đẹp mt, ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn, rồi li cho chng, người chng cũng ăn. Mắt h lin m ra và h nhn biết mình trn trung, nên kết lá v che thân.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 và 17

Ðáp: Lạy Chúa, nguyn thương con theo lòng nhân hậu Chúa (x. c. 3a).

1) Ly Chúa, nguyn thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá ti con theo lượng cđức t bi. Xin ra con tuyt gc li lầm, và ty con sch lâng ti ác.

2) Vì sự li con, chính con đã biết, và ti con trước mt con luôn. Con phm ti phn nghch cùng mt Chúa.

3) Ôi lạy Chúa, xin to cho con qu tim trong sch, và canh tân tinh thn cương nghị trong người con. Xin đừng loi con khi thiên nhan Chúa, ch thu hi Thánh Thn Chúa ra khi con.

4) Xin ban lại cho con nim vui ơn cứu độ, vi tinh thn qung đại, Chúa đỡ nâng con. Ly Chúa, xin m môi con, để ming con s loan truyn li ca khen.

BÀI ĐỌC II:Rm 5, 12-19

"Chỗ mà ti li đã đầy tràn, thì ân sng đã đầy dàn da".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà ti li đã nhập vào thế gian, và do ti li mà có s chết, và thế là s chết đã truyền ti mi người, vì l rng mi người đã phạm ti. Trước khi có l lut, đã có tội trn gian. Nhưng nếu không có lut, thì ti không b k là ti. Thế mà, t thi Ađam đến thi Môsê, sự chết đã thống tr c nhng người đã không phạm ti bt tuân lnh Thiên Chúa như Ađam đã phạm. Ađam là hình ảnh Ðng s ti. Nhưng sự sa ngã ca Ađam không thể nào sánh được vi ân hu ca Thiên Chúa. Tht vy, nếu vì mt người duy nht đã sa ngã, mà muôn người phi chết, thì ân sng ca Thiên Chúa ban nh mt người duy nht là Ðc Giêsu Kitô, còn di dào hơn biết my cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác vi hu qu do mt người phm ti đã gây ra. Quả thế, vì mt người duy nht phm tội, con người đã bị xét xđể phi mang án, còn sau nhiu ln sa ngã, thì li được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Vì nếu bi ti ca mt người mà s chết đã thống tr do mt người đó, thì những người lãnh được ân sng và ơn huệ di dào bi đức công chính, càng được thng tr hơn nữa trong s sng do mt người là Ðc Giêsu Kitô. Do đó, tội ca mt người truyn đến mi người đưa tới án pht như thế nào, thì đức công chính ca mt người truyn sang mi người đưa tới bc công chính ban s sng cũng như thế. Vì như bởi ti không vâng li ca mt người mà muôn người tr thành nhng ti nhân thế nào, thì do đức vâng li ca mt người mà muôn người tr thành k công chính cũng như thế.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4, 4b

Người ta sng không nguyên bi bánh, nhưng bởi mi li do ming Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM: Mt 4, 1-11

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và chịu cám d".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thn hướng dn vào hoang địa để chu ma qu cám d. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cm thy đói. Và tên cám dỗđến gn, nói vi Người rng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến nhng hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có li chép rng: 'Người ta sng không nguyên bi bánh, nhưng bởi mi li do ming Thiên Chúa phán ra'". Bấy gi ma quđưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðn th, ri nói vi Người rng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thn đến vi ông, và chư vịđó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khi vp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có li chép rng: "Ngươi đừng th thách Chúa là Thiên Chúa ngươi". Quỷ li đưa Người lên núi rt cao, và ch cho Người xem thy mi nước thế gian và vinh quang ca nhng nước đó, rồi nói vi Người rng: "Tôi s cho ông tt c nhng cái đó, nếu ông sp mình xung th ly tôi". By gi Chúa Giêsu bo nó rng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có li đã chép: "Ngươi phải th ly Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phng s mt mình Ngài". By gi ma qu b Người. Và các thiên thn tiến li, hu h Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu Mùa Chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu chước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ; để khi cử hành mầu nhiệm Vượt Qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ Vượt Qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha, mà tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hằng ngày. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu