Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ sáu tuần 1 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than cùng khốn, và tha thứ hết mọi tội con.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, nguyện xin cho các tín hữu Chúa biết nhiệt thành chuẩn bị lễ Vượt Qua; ước gì khi chúng con tình nguyện sống khắc khổ, lại càng được ơn thánh dồi dào. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Ed 18, 21-28

"Có phải Ta mun k gian ác phi chết, ch không mun nó bđàng tội li và được sng ư?"

Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: "Nếu k gian ác ăn năn sám hối mi ti nó đã phạm, tuân gi mi gii răn của Ta, và thc thi công bình chính trc, nó s sng ch không phi chết. Ta s không nh li mi ti ác nó đã phạm: nó s sng nh vic công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phi Ta mun k gian ác phi chết, ch không mun nó bđàng tội li và được sng ư? Còn nếu k công chính bđàng công chính, và phạm ti ác cách ghê tm như người gian ác quen phm, có phi nó được sng ư? Chẳng ai còn nhđến mi vic công chính nó đã thực hin, vì s bt trung nó đã làm và tội li nó đã phạm, nó s phi chết. Các ngươi nói rằng: "Ðường li ca Chúa không chính trc". Vy hi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường li ca Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường li ca các ngươi không chính trực? Khi người công chính t b l công chính và phm ti ác, nó phi chết, chính vì ti ác nó phm mà nó phi chết. Nếu k gian ác bđàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sđược sng. Nếu nó suy nghĩ và t b mi ti ác nó đã phạm, nó s sng ch không phi chết".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Ðáp: Nếu Chúa con nh hoài s li, ly Chúa, nào ai chu ni được ư? (c. 3)

1) T vc sâu, ly Chúa, con kêu lên Chúa. Ly Chúa, xin nghe tiếng con cu; dám xin Chúa hãy lng tai, hu nghe thu tiếng van nài ca con.

2) Nếu Chúa con nh hoài s li, ly Chúa, nào ai chu ni được ư? Nhưng Chúa thường rng lượng th tha, để cho thiên h tôn th kính yêu.

3) Tôi hy vọng rt nhiu vào Chúa, linh hn tôi trông cy li Ngài. Linh hn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong tri rng đông.

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi vì Chúa rng lượng t bi, và Chúa rt giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài s gii thoát Israel cho khi mi điều gian ác.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sng li và là s sng; ai tin Ta, s không chết đời đời".

PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26

"Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và bit phái, thì các con chng được vào Nước Tri đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, s b lun pht nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bt c ai phn n vi anh em mình, thì s b toà án lun pht. Ai bo anh em là "ngc", thì b pht trước công nghị. Ai ra anh em là "khùng", thì s b v la địa ngc. Nếu con đang dâng của l nơi bàn thờ mà sc nh người anh em đang có điều bt bình vi con, thì con hãy để ca l li trước bàn th, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy tr li dâng ca l. Hãy liu làm hoà vi k thù ngay lúc còn đi dọc đường vi nó, ko k thù sđưa con ra trước mt quan toà, quan toà li trao con cho tên lính canh và con s b tng ngc. Ta bo tht cho con biết: Con s không thoát khi nơi ấy cho đến khi tr hết đồng bc cui cùng!"

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa rất nhân từ, xin vui lòng chấp nhận hiến lễ chúng con dâng, hiến lễ do tình thương Chúa thiết lập, để chúng con được giao hoà với Chúa và hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa phán: “Ta thề rằng: Ta không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó trở lại và được sống”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh; xin đổi mới chúng con tận đáy lòng; là giúp chúng con thanh tẩy mọi vết nhơ con người cũ để được thông phần ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu