Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ hai tuần 2 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, xin giải thoát và xót thương con. Trên mặt đất bằng, chân con đứng vững. Giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân xác để chữa trị tâm hồn, xin giúp chúng con hằng tránh xa tội lỗi và đáp ứng những đòi hỏi của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Ðn 9, 4b-10

"Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác".

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cđáng kính sợ, Ðng gi li giao ước và lòng t bi đối vi nhng ai kính mến Người và tuân gi nhng gii răn của Người. Chúng con đã phạm ti và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các gii răn và lề lut Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi t Chúa, nhng người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, th lãnh, cha ông và toàn dân trong x chúng con. Ly Chúa, s công chính thuc v Chúa, còn phn chúng con là phải chịu h mt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, nhng k gn xa, sng trong mi nước mà Chúa đã phân tán họ ti đó, vì tội ác mà hđã phạm nghch cùng Chúa. Ly Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, th lãnh, cha ông chúng con là phi chu h mt, vì đã phạm ti. Lòng t bi và tha th thuc v Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phn bi cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sng theo l lut mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao ging cho chúng con.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, xin đừng x vi chúng con như chúng con đáng tội (Tv 102, 10a).

1) Xin đừng nh li tin nhân để tr chúng con; xin kíp m lòng t bi đón nhận chúng con, vì chúng con lm than quá đỗi!

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cu độ chúng con, xin phù tr chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin gii thoát và tha ti chúng con vì danh Ngài.

3) Xin cho tiếng tù binh rên siết vng ti thiên nhan; xin ra tay thn lc gii thoát người mang án t. Phn chúng con là thn dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tng Chúa ti muôn đời; đời n sang đời kia, chúng con loan truyn li ca khen Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 3, 16

Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến ni ban Con Mt ca Người; mi k tin Ngài, thì được sng đời đời.

PHÚC ÂM:Lc 6, 36-38

"Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rng: "Các con hãy nhân t như Cha các con là Ðấng nhân t. Ðng xét đoán thì các con khỏi b xét đoán; đừng kết án thì các con khi b kết án. Hãy tha th, thì các con sẽ được tha th. Hãy cho thì s cho li các con: Người ta s ly đấu ho hng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả li bng đấu y!"

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cử hành mầu nhiệm thánh, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giải thoát chúng con khỏi cạm bẫy thế gian. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Anh em hãy có lòng từ bi như Cha anh em là Đấng từ bi”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc Thánh Thể, xin Chúa thương rửa sạch tội lỗi chúng con và cho chúng con được chung hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu