Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ -Thứ tư tuần 2 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ. Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, xin thúc đẩy gia đình Hội Thánh Chúa luôn hăng say thực hành những điều hay lẽ phải. Xin đừng để chúng con phải thiếu thốn trong khi sống đời này và giúp chúng con đạt tới phúc lộc đời sau. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Gr 18, 18-20

"Hãy đến, và chúng ta hành hạ nó".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Thiên hạ nói rng: "Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chng li Giêrêmia: vì tư tế không thiếu l lut, người khôn ngoan không thiếu li ch bo, tiên tri không thiếu li ging dy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng li nói mà t cáo nó và đừng để ý đến các li nó dy".

Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù ca con! Làm lành mà phi gp d sao, vì hđào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nh li con đã đứng trước nhan thánh Chúa để bin h cho h, Chúa đã nguôi giận h.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 30, 5-6. 14. 15-16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu sng con theo lượng t bi ca Chúa (c. 17b).

1) Chúa dn con xa lưới dò chúng ngm trương ra để hi con, vì Ngài là ch con nương náu. Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa; ly Chúa, ly Thiên Chúa trung thành, xin cu cha con.

2) Con đã nghe thấy lũđông bàn tán, nỗi s st gieo nng khp đôi nơi; cùng một lúc, chúng t hp phn đối con; chúng đã âm mưu sát hại mng con.

3) Phần con, ly Chúa, con tin cy Ngài, con kêu lên: Ngài là Thiên Chúa ca con! Vn mng con trong tay Ngài, xin cứu g con khi tay quân thù và nhng người bách hi.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ge 2, 12-13

Chúa phán: "Vậy tđây các ngươi hãy thật lòng quay v vi Ta, vì Ta nhân hu và t bi".

PHÚC ÂM:Mt 20, 17-28

"Họ đã lên án tử cho Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệđi theo. Dọc đường, Người nói vi h: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người s b np cho các v thượng tế và lut sĩ. Người ta s lên án t cho Người, s np Người cho dân ngoi để chúng nho báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thp giá, nhưng đến ngày th ba, Người s sng li".

Bấy gi bà m các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gp Người. Bà sp mình xung ly Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hi: "Bà mun gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyn cho hai con tôi đây được ngi mt đứa bên hu, mt đứa bên t Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể ung chén mà ít na đây Ta sắp ung chăng?" Họ nói vi Người: "Thưa được". Người bo h: "Vy các ngươi sẽ ung chén ca Ta, còn vic ngi bên hu hay bên t, thì không thuc quyn Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn b cho ai, thì người y mi được". Nghe vậy, mười người kia t ra bt bình vi hai anh em: Chúa Giêsu gi h li mà bo: "Các con biết th lãnh ca các dân tc thì thng tr h và nhng người làm ln thì hành quyn trên h. Gia các con thì không được thế. Trong các con, ai mun làm ln, thì hãy phục v các con, và ai mun cm đầu trong các con, thì hãy làm tôi t các con. Cũng như Con Người đến không phi đểđược người ta phc v, nhưng để phc v và phó mng sng làm giá chuc cho nhiu người".

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng nhìn đến của lễ chúng con dâng, để nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong lễ tế này, chúng con được giải thoát khỏi vòng tội lỗi. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số Thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Con Người đến không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa ban bí tích Thánh Thể cho chúng con; xin cho bí tích này đem lại cho chúng con ơn cứu độ như lòng chúng con hằng mong ước. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu