Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho chúng con biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này, để tâm hồn được trở nên trong sạch và đổi mới mà đón mừng đại lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

"Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó".

Bài trích sách Sáng Thế.

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tui già. Ông may cho Giuse mt chiếc áo nhiu mu. Các anh ca Giuse thy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không th nói chuyn thân mt vi Giuse. Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình ti Sikem, thì Israel nói vi Giuse: "Có phi các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy li đây, cha sai con đi tìm các anh con". Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh ti Ðôtain. Khi các anh thy Giuse tđằng xa tiến li gn, h lin âm mưu tìm cách giết Giuse. H nói vi nhau rng: "Này thng chiêm bao đến kia ri, anh em hãy li đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xung mt cái giếng cn và nói nó b thú dăn thịt, ri xem các điềm chiêm bao ca nó s ra sao?" Ruben nghe nói thế, lin định cu Giuse khi tay anh em, nên nói rng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xung giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phi vy máu". Ruben nói như thế, vì có ý mun cu Giuse khi tay các anh em, đểđem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse va đến gn, các anh lin ci áo dài Giuse đang mặc, và bt ném xung giếng cn. Ðang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy mt đoàn người Ismael t Galaad tiến v Ai-cp, các con lc đà của h chđầy hương liệu, nha thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phi vy máu, vì Giuse là em rut tht chúng ta". Các anh em nghe theo li Giuđa, nên khi các người lái buôn t Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael vi giá hai mươi đồng bc, và h dn Giuse sang Ai-cp.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21

Ðáp: Các ngươi hãy nhớ li nhng điều k diu Chúa đã làm (c. 5a).

1) Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi s nâng đỡ bng cơm bánh. Ngài đã sai một người đi trước h: Giuse đã bị bán để làm nô l.

2) Thiên hạđã lấy xing để trói chân người, và c người b ct bng xích st, cho ti khi ng nghim li tiên đoán của người, li ca Chúa đã biện minh cho người.

3) Vua đã sai cởi trói cho người, Chúa ca chư dân cũng đã giải phóng người. Vua đã tôn người làm ch ca mình, và làm chúa trên toàn din lãnh th.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay các ngươi đừng cng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán.

PHÚC ÂM:Mt 21, 33-43. 45-46

"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các k lão trong dân rng: "Các ông hãy nghe d ngôn này: Có ông ch nhà kia trng được mt vườn nho. Ông rào du chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, ri đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tđến nhà tá điền để thu phn hoa li. Nhưng những người làm vườn nho bt các đầy t ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Ch li sai mt sđầy t khác đông hơn trước, nhưng họ cũng x vi chúng như vậy. Sau cùng ch sai chính con trai mình đến vi h, vì nghĩ rng: H s kính n con trai mình. Nhưng bọn làm vườn va thy con trai ông ch lin bo nhau: "Ða con tha t kia ri: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm ly gia tài ca nó". Ri h bt cu, lôi ra khi vườn nho mà giết. Vy khi chủ v, ông s x trí vi bn h thế nào? Các ông tr li: "Ông s tru dit bn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để c mùa np phn hoa li". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờđọc thy trong Kinh Thánh sao: "Chính viên đá bọn th loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là vic l lùng trước mt chúng ta?" Bi vy, Ta bo các ông: Nước Thiên Chúa s ct khi các ông để trao cho dân tc khác biết làm cho tr sinh hoa trái". Các Thượng tế và bit phái nghe d ngôn đó, thì hiểu Người ám ch v mình. H lin tìm cách bt Người, nhưng lại s dân chúng, vì thiên hđều tôn Người là Tiên tri.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi, xin dọn lòng chúng con cử hành lễ tế này cho phải đạo, và giúp chúng con lấy đức tin kèm theo việc làm để sống mầu nhiệm thánh. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số Thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô là bảo chứng ơn cứu độ muôn đời. Xin giúp chúng con vững bước trên con đường đi tới Chúa để mai ngày được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu