Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Ca Nhập Lễ

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ cùng khổ.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin…

BÀI ĐỌC I:Xh 17, 3-7

"Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi ung".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày y, dân chúng khát nước, nên phàn nàn vi ông Môsê rng: "Ti sao ông dn dt chúng tôi ra khi Ai-cp, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phi chết khát như vầy". Môsê kêu lên cùng Chúa rng: "Con s phi làm gì cho dân này? Còn một chút na là h ném đá con rồi". Chúa lin phán bo Môsê: "Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dn các bc k lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽđứng trước mt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽđánh lên tảng đá, từ tng đá nước s chy ra cho dân ung". Môsê làm các điều nói trên trước mt các bc k lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là "Thử Thách", vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rng: "Chúa có vi chúng tôi hay không?"

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cng lòng!" (c. 8)

1) Hãy ti, chúng ta hãy reo mng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tng cu độ ca ta! Hãy ra trước thiên nhan vi li ca ngi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người!

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sp ly, hãy qu gi trước nhan Chúa, Ðng to thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa ca ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc tay Người.

3) Ước chi hôm nay các bn nghe tiếng Người: "Ðng cng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rng vng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, hđã thử Ta mc du đã thấy công cuc ca Ta".

BÀI ĐỌC II:Rm 5, 1-2. 5-8

"Lòng mến Chúa đổ xung lòng chúng ta, nh Thánh Thn là Ðng đã được ban cho chúng ta".

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gi tín hu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thun vi Chúa nh Ðc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðng cho chúng ta nhờđức tin mà tiến đến ân sng, đứng vng đó, và được hin vinh trong nim hy vng vinh quang ca con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm h thn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nh Thánh Thn là Ðng đã được ban cho chúng ta. Ngay t khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo k hn mà chu chết vì chúng ta là k ti li. Ít có ai chết thay cho người công chính, ho chăng mới có người dám chết vì k lành. Nhưng Thiên Chúa chứng t tình yêu ca Người đối vi chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo k hn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:Ga 4, 42 và 15

Lạy Chúa, Chúa tht là Ðng cu chuc thế gian; xin ban cho con nước hng sng, để con không còn khát na.

PHÚC ÂM: Ga 4, 5-42 (bài dài)

"Mạch nước vt đến s sng đời đời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ti mt thành gi là Sykar thuc x Samaria, gn phn đất Giacóp đã cho con là Giuse, ởđó có giếng ca Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mt, nên ngồi ngh trên ming giếng, lúc đó vào khoảng gi th sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bo: "Xin bà cho tôi ung nước" (lúc y, các môn đệđã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! Ông là người Do-thái mà li xin nước ung vi tôi là người x Samaria?" (Vì người Do-thái không giao thip gì vi người Sa-maria). Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhn biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: "Xin cho tôi ung nước", thì chc bà s xin Người, và Người s cho bà nước hng sng". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vy Ngài ly đâu ra nước? Phi chăng Ngài trọng hơn tổ ph Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật ca người?" Chúa Giêsu trả li: "Ai ung nước giếng này s còn khát, nhưng ai uống nước Ta s cho thì không bao gi còn khát na, vì nước Ta cho ai thì nơi người y s tr thành mch nước vt đến s sng đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chng còn khát và khi phi đến đây xách nước na". Chúa Giêsu bo: "Bà hãy đi gọi chng bà ri tr li đây". Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng". Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói "tôi không có chồng" là phi, vì bà có năm đời chng ri, và người đàn ông đang chung sống vi bà bây gi không phi là chng bà, bà đã nói đúng đó". Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là mt tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bo: phi th Giêrusalem". Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến gi người ta s th phượng Chúa Cha, không phi trên núi này hay Giêrusalem. Các người th Ðng mà các người không biết, còn chúng tôi th Ðng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ t dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến gi, và chính là lúc này, nhng k tôn thđích thực, s th Chúa Cha trong tinh thn và chân lý, đó chính là những người tôn th mà Chúa Cha mun. Thiên Chúa là tinh thn, và nhng k tôn th Người, phi tôn thờ trong tinh thn và trong chân lý". Người đàn bà thưa: "Tôi biết Ðng Messia mà người ta gi là Kitô sđến, và khi đến, Người s loan báo cho chúng tôi mi s". Chúa Giêsu bo: "Ðng y chính là Ta, là người đang nói với bà đây". Vừa lúc đó các môn đệ v ti. Các ông ngc nhiên thy Ngài nói truyn vi mt người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: "Thy hi bà ta điều gì, hoc: ti sao Thy nói truyn vi người đó?" Bấy gi người đàn bà để vò xung, chy v thành bo mi người rng: "Mau hãy đến xem mt ông đã nói với tôi tt c nhng gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?" Dân chúng tuôn nhau ra khi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ gic Ngài mà rng: "Xin mi Thy ăn". Nhưng Ngài đáp: "Thầy có ca ăn mà các con không biết". Môn đệ hi nhau: "Ai đã mang đến cho Thy ăn rồi chăng?" Chúa Giêsu nói: "Của Thy ăn là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy và chu toàn công vic Ngài. Các con chng nói: còn bn tháng na mi đến mùa gt đó ư? Nhưng Thầy bo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gt. Người gt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hng sng, và như vậy k gieo người gt đều vui mng. Ðúng như câu tục ng: K này gieo, người kia gt. Thy sai các con đi gặt nhng gì các con không vt v làm ra; nhng k khác đã khó nhọc, còn các con tha hưởng kết qu công lao ca h". Một sđông người Samaria thành đó đã tin Người vì li người đàn bà làm chứng rng: "Ông y đã nói với tôi mi vic tôi đã làm". Khi gặp Người, h xin Người li vi h. Và Người đã li đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người ging dy, s nhng k tin Người thêm đông hẳn, h bo người đàn bà: "Giờđây, không phải vì nhng li ch k mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe li Người và chúng tôi biết Người tht là Ðng Cu Thế".

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm, và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Khi người phụ nữ xứ Sa-ma-ri cho nước uống, Người đã ban cho bà đức tin. Vì Người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế, chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ, và hợp với các thiên thần, các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha, và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy, nước đó sẽ trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu