Menu
RSS

Kinh Phụng Vụ - Thứ ba tuần 3 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi. Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, xin hằng giáng phúc cho chúng con, và không ngừng ban ơn che chở, để chúng con được luôn trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Ðn 3, 25. 34-43

"Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận".

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày y, Adaria đứng gia la m ming cu nguyn rng: "Vì danh Chúa, xin đừng b con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng hu b li giao ước ca Chúa. Xin ch ct lòng t bi Chúa khi chúng con. Vì Abraham k Chúa yêu, Isaac tôi t Chúa, và Israel người lành thánh ca Chúa, nhng k Chúa đã hứa cho sinh con cháu ra nhiu như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì ly Chúa, chúng con đã trởn yếu hèn hơn mọi dân tc và hôm nay, vì ti li chúng con, chúng con b nhc nhã mi nơi. Hiện gi không còn vua chúa, th lãnh, tiên tri, không còn ca l toàn thiêu, l hiến tế, l vt, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa ca đầu mùa đểđược Chúa thương. Nhưng với tâm hn sám hi và vi tinh thn khiêm tn, chúng con xin Chúa chp nhn; chúng con như những con dê, bò rng và nhng chiên béo được dâng lên Chúa làm ca l toàn thiêu, xin cho ca hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa không phải h thn. Và bây gi chúng con hết lòng theo Chúa, kính s Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phi h thn, nhưng xin hãy đối x vi chúng con theo lòng nhân hu và lòng t bi sung mãn của Chúa. Ly Chúa, xin làm nhng vic l lùng mà cu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy nh lòng thương xót của Ngài (c. 6a).

1) Ly Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dy bo con v li bước ca Ngài. Xin hướng dn con trong chân lý và dy bo con, vì Chúa là Thiên Chúa cu độ con.

2) Lạy Chúa, xin hãy nh lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hu ca Ngài, thân ly Chúa.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài s dy cho ti nhân hay đường li. Ngài hướng dn k khiêm cung trong đức công minh, dy bo người khiêm cung đường li ca Ngài.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4, 4b

Người ta sng không nguyên bi bánh, nhưng bởi mi li do ming Thiên Chúa phán ra.

PHÚC ÂM:Mt 18, 21-35

"Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Ly Thy, khi anh em xúc phm đến con, con phi tha th cho h my ln? Có phải đến by ln không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phi tha đến by ln, nhưng đến by mươi lần by. V vn đề này, thì Nước Tri cũng ging như ông vua kia muốn tính s vi các đầy t. Trước hết, người ta dn đến vua mt người mc n mười ngàn nén bạc. Người này không có gì tr, nên ch ra lnh bán y, v con và tt c tài sn ca y để tr hết n. Người đầy t lin sp mình dưới chân ch và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi kht mt k hn và tôi s tr cho ngài tt c". Người chđộng lòng thương, trả t do và tha n cho y. Khi ra v, tên đầy t gp mt người bn mc n y mt trăm bạc. Y tóm ly, bóp c mà nói rng: "Hãy tr n cho ta". By gi người bn sp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi kht mt k hn, tôi s tr hết nợ cho anh". Y không nghe, bt người bn tng giam vào ngc, cho đến khi tr n xong. Các bn y chng kiến cnh tượng đó, rất kh tâm, h lin đi thuật vi ch tt c câu truyn. By gi chđòi y đến và bo rng: "Tên đầy tđộc ác kia, ta đã tha hết ncho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ ni gin, trao y cho lý hình hành h, cho đến khi tr hết n. Vy Cha Ta trên tri cũng x vi các con đúng như thế, nếu mi người trong các con không hết lòng tha th cho anh em mình".

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin cho hiến lễ cứu độ này thanh tẩy chúng con sạch muôn vàn tội lỗi, để chúng con đáng được Chúa xót thương. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó, chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế, cùng với vô số Thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong Nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài? Là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự mầu nhiệm thánh; xin cho chúng con được sự sống dồi dào, ơn tha thứ trọn vẹn và nguồn trợ lực linh thiêng của Chúa. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu