Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ tư tuần 3 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chế ngự được con.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng Mùa Chay thánh để rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Ðnl 4, 1. 5-9

"Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm".

Bài trích sách Ðệ Nh Lut.

Môi-sen nói với dân chúng rng: "Hi Israel, giđây hãy nghe các lề lut và hun lnh mà tôi dy bo các ngươi phải thc hành, đểđược sng và được vào chiếm hu phn đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi tha lnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyn dy cho các ngươi biết l lut và hun lnh ca Chúa, để các ngươi thi hành các điều y trong phn đất mà các ngươi chiếm hu; các ngươi phải tuân gi và thc hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng sut ca các ngươi trước mt muôn dân, để khi nghe nói đến tt c các l lut y, h nói: "Tht, dân tc vĩđại này là mt dân khôn ngoan và sáng sut". Không mt dân tc vĩđại nào được các thn bên cnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tc thi danh nào khác có l nghi, huấn lnh công chính, và b lut như tôi trình bày trước mt các ngươi hôm nay không? "Vậy các ngươi hãy ý tứ và gi mình. Trong sut đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng nhng điều các ngươi đã thấy. Hãy dy cho con cháu các ngươi biết các điều y".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngi khen Chúa (c. 12a).

1) Giêrusalem hi, hãy ngi khen Chúa. Hãy ngi khen Thiên Chúa ca ngươi, hỡi Sion! vì Người gi cht các cht ca thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.

2) Người đã sai lời Người xung cõi trn ai, và li Người lanh chai chy ro. Người khiến tuyết rơi như thể lông cu, Người gieo rc sương đông như tro bụi trắng.

3) Người đã loan truyền li Người cho Giacóp, nhng thánh ch và hun lnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho h các hun lnh ca Người.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Xh 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn k gian ác phi chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sng".

PHÚC ÂM:Mt 5, 17-19

"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hu b l lut hay các tiên tri: Ta không đến để hu b, nhưng để kin toàn. Vì Ta bo tht các con: Cho dù tri đất có qua đi, thì một chm, mt phy trong b lut cũng không b sót, cho đến khi mi s hoàn thành. Bi vy, ai hu b mt trong nhng điều lut nh mn nht, và dy người khác làm như vậy, s k là người nh nht trong Nước Tri; trái li, ai gi và dy người ta gi nhng điều đó, sẽđược k là người cao c trong Nước Trời".

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu nguyện và lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Vì thánh lễ chúng con đang cử hành, xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi mọi điều ác hại. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin cho bánh bởi trời chúng con vừa được ăn nơi bàn tiệc thánh xóa bỏ mọi lỗi lầm của chúng con, và làm cho chúng con đáng hưởng phúc trường sinh Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu