Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ sáu tuần 3 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, không một thần linh sánh kịp Ngài, vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng; Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, xin tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống tâm hồn chúng con; để chúng con hằng biết chế ngự những đam mê trần tục và trung thành tuân giữ Lời Chúa. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Hs 14, 2-10

"Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra".

Bài trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy tr v vi Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường ti ác. Các ngươi hãy mang lấy li Chúa và tr v vi Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: "Xin hãy xoá bỏ mi ti ác, và nhn điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa ca l ca tng. Asurô s không gii thoát chúng tôi, chúng tôi s không ci nga và s không còn nói rng: Thn minh chúng tôi là sn phm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ m côi tìm được s thương xót". Ta sẽ cha s bt trung ca h và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận h. Ta s như sương sa, Israel sẽ mc lên như bông huệđâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó s sum sê, v xinh tươi của nó như cây ô-liu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sđến ngi núp dưới bóng mát ca nó, h sng bng lúa mì và ln lên như cây nho. Nó sẽđược lng danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thn giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhm li và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết qu. Ai là người khôn ngoan hiu được các vic này, ai là người sáng sut biết được các vic đó? Vì chưng đường li ca Chúa là đường ngay thng và nhng người công chính sẽđi trên đó, còn các người gian ác s gc ngã trên đó".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 và 17

Ðáp: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo (x. c. 11 và 9a).

1) Tôi đã nghe lời nói mi l rng: Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nng, tay ngươi không còn phải mang thúng mng. Trong cnh gian truân ngươi cầu cu, và Ta gii thoát ngươi.

2) Ta đáp lời ngươi từ trong áng mây vang ran sm sét, Ta th thách ngươi gần sui nước Mêriba. Hi dân tc Ta, hãy nghe Ta răn bảo, Israel, ước chi ngươi biết nghe li Ta!

3) nơi ngươi đừng có mt chúa t nào khác c, ngươi cũng đừng th t mt chúa t ngoi lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa ca ngươi, Ta đã đưa ngươi ra khỏi Ai-cp.

4) Phải chi dân của Ta biết nghe li Ta, Israel biết theo đường li Ta mà ăn ở: Ta s ly tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật t hc đá chảy ra.

Câu Xướng Trước Phúc Âm:

Phúc cho những ai thành tâm thin chí gi ly li Chúa, và nhn ni sinh hoa kết qu.

PHÚC ÂM:Mc 12, 28b-34

"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Lut sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hi Người rng: "Trong các gii răn, điều nào trng nht?"

Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nht chính là: "Hi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hn, hết trí khôn và hết sức ngươi". Còn đây là giới răn thứ hai: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thy dy phi l khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nht và ngoài Người, chng có Chúa nào khác na. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sc mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi l vt toàn thiêu và mi l vt hy sinh". Thy người y t ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì na.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng. Xin Chúa thương nhìn đến và làm cho của lễ này đáng được Chúa ưng nhận, để trở thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Hết lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình thì hơn là dâng mọi hy lễ.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa kết hợp với Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa dùng thần khí của Người mà đổi mới chúng con, để hồn xác chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu