Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ bảy LỄ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng

* Chín tháng trước lễ Giáng Sinh, chúng ta mừng ngày Con Thiên Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Biến cố này được thánh Luca tường thuật lại trong phần đầu sách Tin Mừng của người. Phụng vụ ngày hôm nay được soi sáng nhờ lời của tác giả Thánh Vịnh 39. Lời này đã được tác giả thư Do Thái đặt lên miệng Chúa Kitô khi Người bước vào trần gian: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”.

Ca Nhập Lễ

Khi vào trần gian Đức Kitô nói: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, Con đến để thực thi ý Ngài”.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Đọc kinh Tin Kính; khi đến câu “Bởi phép Chúa Thánh Thần…” thì bái gối.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Giáo Hội nhận biết mình đã khởi đầu trong ngày Con Một Chúa nhập thể. Xin chấp nhận của lễ Giáo Hội tiến dâng mà ban cho chúng con được hân hoan cử hành các mầu nhiệm của Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

BÀI ĐỌC I:Is 7, 10-14

"Này trinh nữ s th thai".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bo vua Achaz rng: "Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một du dưới lòng đất hay trên tri cao!" Nhưng vua Achaz thưa: "Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám th Chúa". Và Isaia nói: "Vy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phin lòng người ta chưa đủư, mà còn muốn làm phin lòng Thiên Chúa na? Vì thế chính Chúa s cho các ngươi một du: này mt trinh n s th thai, sinh h mt con trai, và tên con tr s gi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa cùng chúng ta".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thc thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

1) Hy sinh và l vt thì Chúa chng ưng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi hỏi l toàn thiêu và lđền ti, by gi con đã thưa: "Này con xin đến".

2) Như trong cuốn sách đã chép về con, ly Chúa, con sung sướng thc thi ý Chúa, và lut pháp ca Chúa ghi tn đáy lòng con.

3) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong đại hi, thc con đã chẳng ngm môi, ly Chúa, Chúa biết ri.

4) Con chẳng có che đậy đức công minh Chúa trong lòng con; con đã kể ra lòng trung thành vi ơn phù trợ Chúa; con đã không giấu giếm gì vi đại hi v ân sng và lòng trung thành ca Chúa.

BÀI ĐỌC II:Dt 10, 4-10

"Ởđoạn đầu cun sách đã viết v tôi là, ly Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa".

Bài trích thư gửi tín hu Do-thái.

Anh em thân mến, máu bò và dê đực không th xoá được ti li. Vì thế, khi đến trong thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và ca l hiến dâng, nhưng đã tạo nên cho con mt th xác. Chúa không nhn ca l toàn thiêu và ca lđền ti. Nên con nói: Ly Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã nói về con đoạn đầu cun sách. Sách y bt đầu như thế này: Ca l hy tế, ca l hiến dâng, ca l toàn thiêu và ca lđền ti, Chúa không mun cũng không nhn, mc du được hiến dâng theo l lut". Ðon Người nói tiếp: "Ly Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thếđã bãi bỏđiều trước để thiết lp điều sau, chính bi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nh vic hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô mt ln là đủ.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 1, 14ab

Ngôi Lời đã hoá thành nhục th, và Người đã cư ngụ gia chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang ca Người.

PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38

"Này Bà sẽ th thai, sinh h mt con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thn Gabriel được Chúa sai đến mt thành x Galilêa, tên là Nadarét, đến vi mt trinh nđã đính hôn với mt người tên là Giuse, thuc chi h Ðavít, trinh ny tên là Maria. Thiên thn vào nhà trinh n và chào rng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa cùng Bà, Bà được chúc phúc gia các người ph n". Nghe li đó, Bà bối ri và t hi li chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần lin thưa: "Maria đừng s, vì đã được nghĩa vi Chúa. Này Bà s th thai, sinh mt Con trai và đặt tên là Giêsu. Người s nên cao trng và được gọi là Con Ðng Ti Cao. Thiên Chúa s ban cho Người ngôi báu Ðavít t ph Người. Người s cai trđời đời trong nhà Giacóp, và triu đại Người s vô tn". Nhưng Maria thưa với thiên thn: "Vic đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?" Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sđến vi Bà và uy quyn Ðng Ti Cao s bao trùm Bà. Vì thế Ðng Bà sinh ra, s là Ðng Thánh và được gi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave ch h Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tui già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên h hi là son s; vì không có vic gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thn truyn". Và thiên thn cáo bit Bà.

Ðó là lời Chúa.

Kinh Tiền Tụng

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Khi nhận lời thiên sứ truyền tin, Đức Trinh Nữ đã tin tưởng nghe theo và âu yếm cưu mang trong cung lòng trinh khiết, Đấng sẽ sinh ra giữa nhân loại và vì nhân loại, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, Cha trung thành thực hiện các lời hứa cho con cái Israel và mặc khải Đấng muôn dân đợi chờ. Vì thế, đạo binh các thiên thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhan Cha, thờ lạy Cha uy linh cao cả. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niềm tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa, đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu