Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ hai tuần 4 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, con đây chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó, để không ngừng tiến triển, và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Is 65, 17-21

"Thiên hạsẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van na".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Thiên Chúa phán: "Này Ta tác tạo tri mi, đất mi; người ta s không còn nh li dĩ vãng, và cũng s không bn tâm đến dĩ vãng na. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mng cho đến muôn đời trong các vic Ta tác to, vì đây Ta tác tạo mt Giêrusalem hân hoan và mt dân tc vui mng. Ta s hân hoan Giêrusalem, s vui mng nơi dân Ta, và từđây người ta s không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. đó sẽ không còn tr nh chết yu, không còn người già chết sm na, vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết tr, người không sng đến trăm tuổi, k là b chúc d. H s xây ct nhà ca và cư ngụđó, sẽ trng nho và ăn trái nho".

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b

Ðáp: Lạy Chúa, con ca tng Chúa vì đã giải thoát con (c. 2a).

1) Lạy Chúa, con ca tng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan h v con. Ly Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa Âm ph, Ngài đã cứu con khi s người đang bước xung m.

2) Các tín đồ ca Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa, và hãy cm t thánh danh Ngài. Vì cơn giận ca Ngài ch lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu ca Ngài vn có sut đời. Chiều hôm có gp cnh l rơi, nhưng sáng mai lại được mng vui hoan h.

3) Lạy Chúa, xin nhm li và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cu giúp con. Chúa đã biến đổi li than khóc thành khúc nhc cho con, ly Chúa là Thiên Chúa ca con, con sẽ tán tng Chúa ti muôn đời.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Lc 15, 18

Tôi muốn ra đi trở v vi cha tôi và thưa người rng: Thưa cha, con đã lỗi phm đến tri và đến cha.

PHÚC ÂM: Ga 4, 43-54

"Ông hãy vềđi, con ông mạnh ri".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu b Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính n nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Hđã chứng kiến tt c các vic Người làm ở Giêrusalem trong dp l; vì h cũng đi dự l. Người tr li Cana x Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. By gi có mt quan chc nhà vua Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xung cha con ông sp chết. Chúa Giêsu bo ông: "Nếu các ông không thy nhng phép l và nhng vic phi thường, hn các ông s không tin". Viên quan chc trình li Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy vđi, con ông mạnh ri". Ông tin li Chúa Giêsu nói và tr v. Khi xuống đến sườn đồi thì gp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hi gi con ông được khi. H thưa: "Hôm qua lúc bảy gi cu hết st". Người cha nhận ra là đúng giờđó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mnh ri", nên ông và toàn th gia quyến ông đều tin. Ðó là phép l th hai Chúa Giêsu đã làm khi Người Giuđêa về Galilêa.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới, để chúng con cởi bỏ con người cũ, và luôn tiến bước theo tinh thần Phúc Âm. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa phán: “Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào tận đáy lòng các ngươi, giúp các ngươi bước đi vững vàng theo thánh chỉ, tuân giữ và thi hành những quyết định của Ta”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận canh tân và thánh hóa cuộc đời chúng con, để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu