Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ ba sau tuần 4 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Chúa phán: “Hỡi những người đang khát, hãy đến lấy nước nguồn, cả những ai không tiền không bạc, cứ đến đây mà uống vui vẻ”.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng; nhờ đó chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm Vượt Qua, và loan báo Tin Mừng cứu độ cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Ed 47, 1-9. 12

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi".

Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Trong những ngày y, thiên thn dn tôi đến ca nhà Chúa, và đây nước chy dưới thm nhà phía hướng đông, vì mặt tin nhà Chúa hướng v phía đông, còn nước thì chy t bên phi đền th, v phía nam bàn th. Thiên thn dn tôi qua ca phía bc, đưa đi phía ngoài, đến ca ngoài nhìn v hướng đông, và đây nước chy t bên phi. Khi đó có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm si dây, ông đo một ngàn thước tay và dn tôi đi qua dưới nước ti mt cá chân. Ông đo một ngàn thước tay na và dn tôi đi qua dưới nước đến đầu gi. Ông còn đo một ngàn thước tay và dn tôi đi qua dưới nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm một ngàn thước tay na, và đây là suối nước, tôi không thđi qua được, vì nước sui dâng lên cao quá, phi li mi đi qua được, nên người ta không thđi qua được. Người y nói vi tôi: "Hi người, hn ngươi đã xem thấy". Ri ông dn tôi đi, rồi dẫn trở li trên b sui. Khi tr li, tôi thy hai bên sui có nhiu cây ci. Người y li nói vi tôi: "Nước này chy v phía cn cát, phía đông, chảy xung đồng bng hoang địa, ri chy ra bin, biến mt trong bin và tr nên nước trong sch. Tt c nhng sinh vật sng động, nh sui nước chy qua, đều được sng. S có rt nhiu cá và nơi nào nước này chy đến, nơi đó sẽ tr nên trong lành, và s sng sđược phát trin nơi mà suối nước chy đến. Gần sui nước, hai bên b mi phía, mi th cây ăn trái sẽ mc lên; lá ca nó s không khô héo, và trái ca nó s không bao gi hết; mi tháng nó có trái mi, vì dòng nước này phát xut tđền th; trái ca nó dùng làm thc ăn, và lá của nó dùng làm thuc ung.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9

Ðáp: Chúa thiên binh hằng cùng ta, và ta được Chúa Giacóp hng bo v (c. 8).

1) Chúa là nơi ẩn náu và là sc mnh ca chúng ta, Người hng cu giúp khi ta su kh. Du đất có rung chuyn, ta không s chi, du núi đổ xung đầy lòng bin c.

2) Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mng, làm hân hoan cung thánh Ðng Ti Cao hin ng. Chúa gia thành, nên nó không chuyn rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cu giúp.

3) Chúa thiên binh hằng cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bo v. Các ngươi hãy đến mà xem mi k công Chúa làm, Người thc hin muôn k quan trên vũ tr.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 50, 12a và 14a

Ôi lạy Chúa, xin to cho con qu tim trong sch. Xin ban li cho con nim vui ơn cứu độ.

PHÚC ÂM:Ga 5, 1-3a. 5-16

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Hôm đó là ngày lễ ca người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Ti Giêrusalem, gn ca "Chiên", có mt cái h, tiếng Do-thái gi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiu người đau yếu, mù loà, què qut, bt toi nm la lit. Trong sđó, có một người nm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người y nm đó và biết anh đã đau từ lâu, lin hi: "Anh muốn được lành bnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống h, mi khi nước động. Khi tôi lết ti, thì có người xung trước tôi ri". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dy vác chõng mà v". Tc khc người y được lành bnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bo người va được khi bnh rng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta tr li: "Chính người cha tôi lành bnh bo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻđã được cha lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tp nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền th, Người nói: "Này, anh đã được lành bnh, đừng phm ti na, ko phi khn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bnh. Vì thế người Do-thái gây s vi Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con dâng tiến, và cũng là lương thực chính Chúa thương ban, để nuôi dưỡng chúng con khi còn ở đời này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ, Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh nhận làm cho tâm hồn chúng con được thanh tẩy và đổi mới, khiến cho cả thân xác phải chết của chúng con cũng có ngày được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu