Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ tư tuần 4 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Chúa, con xin dâng Ngài lời nguyện. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Này chúng con khiêm nhường thú tội, xin Chúa mở lượng khoan hồng ban ơn tha thứ. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Is 49, 8-15

"Ta đã đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở".

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Trong thời thun tin, Ta đã nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đã cứu giúp ngươi; Ta đã gìn giữ ngươi và đã đặt ngươi nên giao ước ca dân, để ngươi phục hưng xứ s, và thu hi các tài sn b phân tán, để ngươi nói với tù nhân rng: "Các ngươi hãy ra", và nói với nhng k trong ti tăm rằng: "Các ngươi hãy ra ngoài sáng". Họđược nuôi dưỡng trên các no đường, và các đồi trc s tr thành đồng c. H s không còn đói khát nữa, gió nóng và mt tri không làm kh h, vì Ðng thương xót họ s là người hướng dn hđưa họđến ung sui nước. Ta s biến đổi tt c các núi ca Ta thành đường đi, và các lối đi của Ta sđược bi đắp cho cao. Này đoàn người txa đến. Kìa nhng k t hướng bc và hướng tây li, và nhng người t min nam lên. Trời hãy ca ngi, đất hãy nhy mng, núi đồi hãy hân hoan chúc tng! Vì Chúa đã an ủi dân Người và s xót thương những người cùng kh. Nhưng Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi". Nào người m có th quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mđó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu".

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18

Ðáp: Chúa là Ðấng nhân ái và t bi (c. 8a).

1) Chúa nhân ái và t bi, chm bt bình và giu ân sng. Chúa ho tâm vi hết mi loài, và t bi vi mi công cuc ca Chúa.

2) Chúa trung thành trong mọi li Ngài phán, và thánh thin trong mi vic Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thy nhng ai sa ngã, và cho mi k khòm lưng đứng thng lên.

3) Chúa công minh trong mọi đường li, và thánh thin trong vic Chúa làm. Chúa gn i mi k kêu cu Ngài, mi k kêu cu Ngài cách thành tâm.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

Ðây là lúc thuận tin. Ðây là ngày cu độ.

PHÚC ÂM:Ga 5, 17-30

"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ý Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tr li dân Do-thái rng: "Cha Ta làm vic liên l, Ta cũng làm vic như vậy". Bi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không nhng Người đã phạm lut ngh ngày Sabbat, li còn gi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng vi Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu tr li h rng: "Quả tht, qu tht, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không th t mình làm gì nếu không thy Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mi vic mình làm, và s còn bày tỏ nhng vic ln lao hơn thế na, đến ni các ngươi sẽ phi thán phc. Bi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống li và làm cho h sng thế nào, thì Chúa Con cũng vy, Ngài làm cho ai sng là tu ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét x ai c, mà trao cho Chúa Con trn quyn xét x, để cho mi người tôn trng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trng Chúa Cha, Ðng đã sai Ngài. Quả tht, qu tht, Ta bo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðng đã sai Ta, thì được sng đời đời và khi b xét x, nhưng được t cõi chết mà qua cõi sng. Qu tht, qu tht, Ta bo các ngươi, vì đến gi và ngay bây gi, k chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽđược sng. Cũng như Chúa Cha có sự sng nơi chính mình thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có s sng nơi mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét x, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngc nhiên vđiều này, vì đến gi mi k trong m s nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khi m; kđã làm việc lành thì sng li đểđược sng, còn kđã làm việc d thì sng li để b xét x. Ta không th t mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vy. Và án Ta x thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Ðng đã sai Ta".

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân bởi trời là thần dược chữa lành tín hữu; xin đừng để cho hồng ân này lại trở nên án phạt chúng con. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu