Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ năm tuần 4 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết hy sinh hãm mình, để tránh xa tội lỗi đồng thời biết thi hành bác ái, để thánh hóa xác hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Xh 32, 7-14

"Xin Chúa tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày y, Chúa phán cùng Môsê rng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khi đất Ai-cp đã phạm ti. Chúng đã sớm bđường li Ta đã chỉ dy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sp mình th ly nó; chúng đã dâng lên nó của l hiến tế và nói rng: "Hi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, Ðấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cp". Chúa phán cùng Môsê: "Ta thy rõ dân này là mt dân cng c. Ngươi hãy để Ta làm, Ta s ni cơn thịnh n vi chúng và s hu dit chúng, ri Ta s làm cho ngươi trở nên t ph mt dân tc vĩđại". Môsê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rng: "Ly Chúa, ti sao Chúa ni cơn thịnh n vi dân mà Chúa đã dùng quyền lc và cánh tay hùng mnh đưa ra khỏi đất Ai-cp? Xin Chúa đừng để cho người Ai-cp nói rng: "Người đã khéo dẫn hđến đây, để giết h trên núi và hu dit h khi mt đất". Xin Chúa nguôi cơn giận và t lòng khoan dung đối vi ti li dân Chúa. Xin Chúa nhđến Abraham, Isaac, và Israel tôi t Chúa, vì chính Chúa đã thề ha rng: "Ta s làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiu như sao trên trời, Ta s ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hu x này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thc hin điều d mà Người đe doạ pht dân Người.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 105, 19-20. 21-22. 23

Ðáp: Lạy Chúa, xin nh chúng con khi gia ân hu cho dân Ngài (c. 4a).

1) Hđã đúc con bò tại Horeb, và l bái thn tượng đã đúc bằng vàng. Hđem vinh quang của mình đánh đổi ly hình tượng con bò ăn cỏ.

2) Họđã quên Thiên Chúa là Ðấng cu độ mình, Ðng đã làm những điều trng đại bên Ai-cp, Ðng đã làm những điều k diu trên lãnh th h Cam, và nhng điều kinh ngc nơi Biển Ð.

3) Chúa đã nghĩ ti chuyn tiêu dit h cho ri, nếu như Môsê là người Chúa chn, không đứng ra cu khn vi Ngài, để Ngài nguôi gin và đừng tiêu dit h.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn k gian ác phi chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sng".

PHÚC ÂM: Ga 5, 31-47

"Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các ngươi vẫn tin tưởng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói vi dân Do-thái rng: "Nếu chính Ta làm chng v Mình, thì chng ca Ta s không xác thc. Có một Ðng khác làm chng v Ta, và Ta biết chng Người làm v Ta thì xác thc. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho s tht. Phn Ta, Ta không cn chng ca loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng mun vui hưởng ánh sáng đó một thi gian. Nhưng Ta có một bng chng hơn chứng ca Gioan: vì công vic Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng v Ta rng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chng v Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thy mt Người, và li Người, các ngươi cũng chng gi li được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rng trong đó các ngươi sẽ tìm thy s sng muôn đời; chính Sách Thánh li làm chng v Ta, vy mà các ngươi vẫn không chu đến vi Ta đểđược sng. Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có mt người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽđón nhận nó. Các ngươi là những người nhn vinh quang ln nhau mà không tìm vinh quang do mt Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rng Ta s t cáo các ngươi với Chúa Cha. K t cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết v Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con, giúp chúng con vững bước trên con đường công chính. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa phán: “Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm hồn chúng lề luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân riêng của Ta”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời; xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để từ đây không còn bị lương tâm cắn rứt, chúng con vui mừng hưởng ân huệ dồi dào Chúa ban. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu