Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích kỳ diệu nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn. Xin cho chúng con được vui mừng nhận lãnh những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy, và quyết tâm đổi mới cuộc đời, để biểu dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Kn 2, 1a. 12-22

"Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã".

Bài trích sách Khôn Ngoan.

Những k gian ác suy nghĩ chín chn, đã nói rằng: "Chúng ta hãy vây bt k công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chng đối vic chúng ta làm, khiển trách chúng ta li lut và t cáo chúng ta vô k lut. Nó t hào mình biết Thiên Chúa và t xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự t cáo nhng tư tưởng ca chúng ta. Vì nguyên vic thy nó, chúng ta cũng cáu, thy bc mình, vì nếp sng ca nó không giống như kẻ khác, và đường li ca nó thì lp d. Nó k chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường li chúng ta như xa lánh những gì dơ nhớp, nó thích hnh phúc cui cùng ca người công chính, nó t hào có Thiên Chúa là Cha. Vy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không, hãy nghim xét coi nhng gì s xy đến cho nó, và hãy ch xem chung cuc đời nó s ra sao. Vì nếu nó tht là con Thiên Chúa, Chúa s bênh vc nó, s gii thoát nó khi tay nhng k chng đối nó. Chúng ta hãy nhc m và làm kh nó, để th xem nó có hin lành và nhn ni không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhc nhã, vì theo li nó nói, thì người ta s cu nó!" Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì ti ác ca chúng đã làm cho chúng mù quáng. Và chúng không biết ý định mu nhiệm ca Thiên Chúa, nên cũng chng hy vng phn thưởng công chính, và chúng cũng không ưa thích vinh dự ca nhng tâm hn thánh thin.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 17-18. 19-20. 21 và 23

Ðáp: Chúa gần gũi nhng kđoạn trường (c. 19a).

1) Chúa ra mặt chng người làm ác, để ty tr di tích chúng nơi trần ai. Người hin đức kêu cu và Chúa nghe li h, Ngài cu h khi mi ni âu lo.

2) Chúa gần gũi nhng kđoạn trường, và cu cha nhng tâm hn đau thương dập nát. Người hin đức gp nhiu bước gian truân, nhưng Chúa luôn luôn giải thoát.

3) Ngài gìn giữ h xương cốt vn toàn, không để cho mt cái nào b gãy. Chúa cu cha linh hn tôi t ca Ngài, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phi đền bi ti lỗi.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay, các ngươi đừng cng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa phán.

PHÚC ÂM: Ga 7, 1-2. 10. 25-30

"Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong x Galilêa; Người không mun đi lại trong x Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến l Tri ca người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên d l ri, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một s người Giêrusalem nói: "Ðây không phi là người hđang tìm giết sao? Kìa ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phi chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Ðng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân tđâu. Còn khi Ðấng Kitô ti, thì chng có ai biết Người bi đâu". Vậy lúc by gi Chúa Giêsu đang giảng dy trong đền th, Người ln tiếng nói rng: "Phi, các ngươi biết Ta, và biết Ta xut thân tđâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế h tìm cách bt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng ti Người, vì chưa tới gi Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, nhờ thần lực lễ tế chúng con dâng, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, và thanh tẩy chúng con, cho chúng con ngày thêm trong trắng, để xứng đáng mừng mầu nhiệm Vượt Qua là căn nguyên của lễ tế này. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Trong Đức Kitô, nhờ máu Người đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ tội lỗi, theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, thánh lễ chúng con vừa cử hành chứng tỏ rằng: chúng con đã từ Cựu Ước bước qua Tân Ước. Xin giúp chúng con biết cởi bỏ con người cũ, và mặc lấy con người mới là Đức Kitô, để sống cuộc đời công chính và thánh thiện. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu