Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ bảy đầu tháng

Ca Nhập Lễ

Sóng tử thần dồn dập quanh tôi, màng lưới âm ty bủa vây tứ phía. Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa. Từ thánh điện, Chúa đã nghe tiếng tôi.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, xin hướng lòng chúng con về cùng Chúa. Vì nếu không có Chúa phù trì, chúng con không thể làm chi đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Gr 11, 18-20

"Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho con và con đã biết; vì Chúa đã chỉ cho con nhng mưu toan của chúng. Còn con, con như chiên con hiền lành bđem đi giết. Con đã không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: "Chúng ta hãy b cây vào bánh ca nó, chúng ta hãy dit tr nó khi đất k sng, và người ta không còn nhđến tên nó na". Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét x công minh, và dò xét tâm can. Ch gì con s thy Chúa báo thù chúng, vì con đã phó thác việc con cho Chúa.

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA:Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

1) Ly Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cu con khi mi người đang lùng bắt, và xin gii thoát thân con, ko có người như sư tử chp bt hn con, xé nát ra mà không ai cu g.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo s công chính và vô ti nơi con. Nguyện cho chm dt sđộc d k ác nhân, và xin Ngài cng c người hin đức, khi Ngài lc soát tâm can, ôi Chúa công minh.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Ðng cu độ nhng k lòng ngay. Thiên Chúa là v công minh thm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hng ngày.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sng li và là s sng; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

PHÚC ÂM: Ga 7, 40-53

"Ðấng Kitô xut thân t Galilêa sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu ging, có nhiu người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này tht là tiên tri". K khác nói: "Ông này tht là Ðng Kitô". Người khác na li nói: "Ðng Kitô xut thân t Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chng nói: Ðng Kitô xut thân bi dòng dõi Ðavit, và t làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bt đồng ý kiến vi nhau v Người. Trong sđó, có một ít kđịnh bt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vy khi nhng người tha hành đến vi thượng tế và bit phái, các ông này hi h rng: "Ti sao các ngươi không điệu nó ti?" Các người tha hành thưa rằng: "Chng h có ai nói như người y". Các người bit phái tr li rng: "Ch thì các ngươi cũng b mê hoc ri sao? Trong các v th lãnh và các người bit phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khn nn đó nó không biết gì l luật". Nicôđêmô là người đã tới gp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm h, nói vi h rng: "Ch thì lut ca chúng ta có lên án cho ai mà không nghe h, hoc không biết rõ h làm gì không?" Nhưng họ tr li rng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc k Kinh Thánh, ông s thy rng không có tiên tri nào phát xut t Galilêa". Sau đó ai về nhà ny.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ giao hòa này, và xin lấy tình thương mãnh liệt uốn nắn lòng chai đá của chúng con, để chúng con luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần xác chế ngự nết xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Nhờ Người, các Thiên thần ca ngợi, các Quản thần thờ lạy, các Quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với đạo binh thiên quốc, và các thần Sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúng ta đã được cứu chuộc, nhờ bửu huyết của Đức Kitô, là Con Chiên vẹn toàn vô tì tích.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, thanh tẩy chúng con cả xác hồn, và tác động mạnh mẽ trong chúng con, để chúng con nên trọn lành và sống sao cho đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu