Menu
RSS

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ bảy đầu tháng

* Cùng với hai mươi hai vị tử đạo U-găng-đa này, trang sử về các Chứng Nhân Tử Đạo những thế kỷ đầu lại tái diễn. Rất nhiều vị trong số đó chỉ mới là Kitô hữu được ít lâu. Bốn vị trong số đó được cha Carôlô Loan-ga thanh tẩy ngay trước lúc hành hình. Phần lớn các vị bị thiêu sống ở Nu-mun-gun-gô (1886) thuộc lớp tuổi từ mười sáu đến hai mươi bốn. Vị trẻ nhất tên là Ki-di-tô mới có mười ba tuổi.

Ca Nhập Lễ

Các thánh đã theo chân Đức Kitô, được vui mừng trên thiên quốc. Các ngài đã đổ máu mình ra, vì lòng yêu mến Đức Kitô, nên luôn được hoan hỷ với Người.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Loan-ga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin...

BÀI ĐỌC I:Cv 28, 16-20. 30-31

"Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa".

Bài trích sách Tông đồ Công v.

Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng vi người lính canh. Sau ba hôm, ngài mi các đầu mc người Do-thái đến. Khi hđến, ngài nói vi h: "Thưa anh em, dầu tôi đây không làm điều gì phm đến dân tc hay tc l t tiên, mà tôi đã bị bt ti Giêrusa-lem và bị np trong tay người Rôma. Khi đã điều tra, h mun th tôi vì tôi không có ti gì đáng chết. Nhưng người Do-thái chng li, nên tôi buc lòng phi ni đến hoàng đế, nhưng không phải là tôi có gì kin cáo dân tôi. Do đó tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện: Chính vì nim hy vng ca Israel mà tôi phi mang xing xích này".

Suốt hai năm, ngài trú tại ngôi nhà đã thuê, tiếp nhn tt c nhng ai đến gp ngài, ngài rao ging nước Thiên Chúa và dy d nhng điều v Chúa Giêsu Kitô mt cách dn , không có ai ngăn cấm.

Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 10, 5. 6 và 8

Ðáp: Lạy Chúa, người chính trc s nhìn thy tôn nhan Chúa (c. 8b).

1) Chúa kim soát người hin đức, k ác nhân, ai chung điều ác, thì linh hn Người ghét bỏ.

2) Trên lũ ti nhân Người làm mưa than đỏ diêm sinh, và phn chén ca chúng là lung gió la. Bi Chúa công minh, nên Người thích chuyn công minh, người chính trc s nhìn thy thiên nhan.

ALLELUIA: Ga 14, 16

All. All. - Thánh Thần s dy các con mi điều, và s nhc nh cho các con tt c nhng gì Thy đã nói với các con. - All.

PHÚC ÂM: Ga 21, 20-25

"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Phêrô quay li, thy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nm sát ngc Chúa trong ba ăn tối và hi "Thưa Thầy, ai là người s np Thy?" Vy khi thy môn đệđó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thy mun nó c li mãi cho ti khi Thy đến thì vic gì đến con? Phn con, c theo Thy". Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này s không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: "Nó s không chết", mà Người ch nói: "Nếu Thy mun nó c li mãi cho ti khi Thy đến thì vic gì đến con".

Chính môn đệ này làm chng v nhng vic đó và đã viết ra, và chúng tôi biết li chng ca người y xác tht. Còn nhiu vic khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép li tng vic mt thì tôi thiết tưởng c thế gii cũng không th cha hết các sách viết ra.

Ðó là lời Chúa.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng, để tuyên xưng Danh Chúa theo gương Đức Kitô, máu của Thánh Loan-ga và các bạn Tử Đạo đã đổ ra bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa, qua đó, Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bản chất mỏng giòn của con người, củng cố sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Vì thế, cùng với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy, trên vương quốc của Thầy”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh nhân ngày mừng các vị tử đạo đã chiến thắng vẻ vang. Chính bí tích Thánh Thể đã ban cho các ngài được can trường chịu đựng mọi gian khổ; xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con cầu xin...

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu