Menu
RSS

Phụng Vụ Thánh Lễ

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ Sáu Mùa Chay

Ca nhập lễ :

Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con, lạy Chúa , xin phù trì nâng đỡ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con đã bước vào mùa chay, cúi xin Chúa nhân từ ban ơn trợ lực, để chúng con đem tất cả lòng thành thực thi việc hãm mình ép xác. Chúng con cầu xin ...

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ Năm Mùa Chay Năm chẵn

Ðức Mẹ Lộ-đức

Lễ nhớ

Ca nhập lễ

Khi tôi kêu khấn Chúa Trời, Người đã nghe tiếng tôi, cứu tôi khỏi bọn người xông đánh. Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

Phụng vụ Thánh lễ - Thứ Tư Lễ Tro

qqqqdownload 2

Trong thánh lễ hôm nay, làm phép xức tro; tro đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.

Bỏ nghi thức sám hối, thay vào đó sẽ có nghi thức xức tro.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu