Menu
RSS

Phụng Vụ Thánh Lễ

Phụng vụ Thánh Lễ - Thứ bảy tuần 3 Phục Sinh

Ca Nhập Lễ

Khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô, lại cùng được sống lại với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Người từ cõi chết sống lại. Allêluia.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu