Menu
RSS

Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Ba tuần II Thường Niên

download 1

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, toàn trái đất phải qùy lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả.

Thứ Hai tuần II Thường Niên

images

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, toàn trái đất phải qùy lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả.

Chúa nhật II Thường Niên

imagesCa nhập lễ

Lạy Chúa, toàn trái đất phải qùy lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh, lạy Chúa Trời cao cả.

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên

download

Ca nhập lễ

Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả/ giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ/ và đồng thanh ca ngợi  tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn tại.

Thứ Sáu Tuần I Thường Niên

images

Ca nhập lễ

Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả/ giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ/ và đồng thanh ca ngợi  tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn tại.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu