Menu
RSS

Phụng Vụ Thánh Lễ

Kinh Phụng Vụ - Thứ ba tuần 3 Mùa Chay

Ca Nhập Lễ

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu. Xin giữ gìn con như thể con ngươi. Dưới bóng Ngài, xin thương che chở.

Phụng vụ Thánh Lễ - THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA

Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.

* Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria, có sứ mạng “chăm sóc Đức Giêsu như một người cha”. Nhưng Chúa đã muốn người chủ Thánh Gia ở Nagiarét tiếp tục sứ mạng ấy trong Hội Thánh, thân thể của Chúa Kitô. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh thì thánh Giuse là Đấng che chở Hội Thánh.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu