Menu
RSS

SỰ KHIÊM TỐN CỦA MẸ MARIA

 

Đoạn Tin mừng xoay quanh biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria. Với tiếng Xin vâng, Mẹ đã phó mình hoàn toàn cho công cuộc cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng ấy tìm thấy sự thành toàn dưới chân Thập giá Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Suy niệm về cuộc đời Mẹ, chúng ta có thể học hỏi được nhiều nhân đức nơi Mẹ. Trong các nhân đức đó, có thể nói sự khiêm tốn và thầm lặng là nhân đức trỗi vượt, làm cho Mẹ có đủ sức mạnh đứng dưới chân Thập giá.

Lẽ thường chúng ta dễ dàng giữ được sự tín trung với Chúa trong một vài ngày, nhưng nếu cả đời thì lại là vấn đề khác. Cuộc đời Mẹ Maria là lời đáp trả Xin vâng không ngừng nghỉ trong khiêm nhường và thầm lặng. Mẹ đã sống vô danh như một phụ nữ bình thường giữa bao phụ nữ khác nơi thôn làng. Chúng ta không nhận thấy Mẹ có mặt trong cuộc khải hoàn vào Giêrusalem hay khi Chúa thực hiện các phép lạ lớn lao, ngoại trừ phép lạ đầu tiên tại Cana. Tuy nhiên, Mẹ đã không chạy trốn nỗi ô nhục trên đồi Golgotha. Sự khiêm nhường ấy còn thể hiện qua cuộc đời thầm lặng của Mẹ. Mẹ Maria luôn là bậc thầy của những hy sinh kín đáo. Mẹ ở phía sau để cộng tác với Con Mẹ trong thinh lặng. Mẹ đã phó mình hoàn toàn cho Chúa đến nỗi Mẹ đã không tiết lộ mầu nhiệm giáng sinh, ngay cả với thánh Giuse.

Sự khiêm nhường và thầm lặng đã giúp Mẹ Maria có thể kiên cường đứng dưới chân thập giá Chúa. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta học hỏi được đức khiêm nhường nơi Mẹ để có thể cùng Mẹ tán dương Chúa qua bài ca Magnificat: “Vì Người đã nhìn đến lòng khiêm nhường của tôi, từ nay các thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc” (Lc 1,48). Thánh Escriva, vị sáng lập Opus Dei, trong tác phẩm Con đường cũng đã cho chúng ta lời khuyên như sau: Bạn là tro bụi bẩn thỉu và thấp hèn- Ngay cả khi hơi thở của Thánh Thần nâng bạn lên trên mọi vạn vật trần thế; ngay cả khi những tia huy hoàng của Mặt Trời Công Chính làm bạn sáng bừng lên như vàng ròng, từ trên cao chiếu rọi thân phận khốn khổ của bạn, thì xin bạn đừng quên thân phận yếu hèn của mình. Chỉ một giây kiêu căng cũng đủ quăng bạn xuống đất, và khi ấy, hết là ánh sáng, bạn chỉ là bùn dơ (th. Escriva, Con Đường, 599). Nhận ra thân phận bụi tro của mình, chúng ta hãy học nơi Mẹ để sống mùa chay thánh này.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu