Menu
RSS

Tin đồn ĐGH Benedicto XVI từ chức vì bị áp lực là “vô căn cứ”

 

     
Tin đồn ĐGH Benedicto XVI từ chức vì bị áp lực là “vô căn cứ”
Tin đồn ĐGH Benedicto XVI từ chức vì bị áp lực là “vô căn cứ”

Đức Tổng Giám mục Gänswein, thư ký riêng của cựu Giáo hoàng, bác bỏ tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tham gia vào một kế hoạch sắp xếp việc từ chức của Đức Giáo hoàng. “Điều đó không đúng; đó là bịa đặt,” ngài nói với chương trình truyền hình Matrix.

“Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI không phải là người bị áp lực,” Đức Tổng Giám mục nói. “Mà ngược lại.” Ngài chắc chắn với người phỏng vấn rằng Đức Giáo hoàng Benedicto hoàn toàn quyết định việc từ chức của mình.

Đức Tổng Giám mục Gänswein đã được hỏi về áp lực từ một cuộc “vận động hành lang đồng tính” trong nội bô Vatican, ngài nói rằng đó không phải là yếu tố chính - ảnh hưởng của nó “phóng đại gấp trăm lần.” Ngài chỉ ra rằng có vấn đề trong Giáo triều Rôma, nhưng “có sự cố gắng để đưa ra mọi điều thích đáng và đưa ra những phản ứng cần thiết.”

 

NMS

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu