Menu
RSS

Hàng ngàn người ở Hoa Kỳ gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh

 

Khoảng một phần ba số giáo phận ở Hoa Kỳ đã báo cáo số lượng nh20170417T1052 9232 CNS US NEW CATHOLICS 800 800x5001ững người dự tòng và ứng viên tương lai gia nhập Giáo Hội vào Lễ Phục Sinh.

Những số liệu cao nhất do Tổng Giáo phận Los Angeles cung cấp (2.694 người dự tòng và ứng cử - tăng từ 1.638 vào năm 2015), Tổng Giáo phận Galveston-Houston (2,375), Giáo phận Dallas (2,175), Tổng Giáo phận Atlanta (1,892) Tổng Giáo phận Newark (1,192), Tổng Giáo phận Washington (1,181), và Tổng Giáo phận Seattle (1,088).

39.721 mới học đạo đã được rửa tội tại Hoa Kỳ vào năm 2015, và thêm 71.809 ứng viên được tiếp nhận hiệp thông với Giáo Hội, trong tổng số 111.530 người cải đạo giảm từ 114.721 người cải đạo (44.544 người và 70.117 ứng viên) vào năm 2014, nhưng tăng từ 106.485 người cải đạo (39,654 người cải đạo và 66,831 ứng viên) vào năm 2013.

NMS

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu