Menu
RSS

HỌ ĐẠO GIỒNG TRÔM : THÁNH LỄ TIỆC LY

    DSC 4104

Cùng với tâm tình bước vào Tam Nhật Thánh với Giáo Hội, họ đạo nhỏ bé Giồng Trôm sốt sắng dâng Thánh Lễ Tiệc Ly.

Sau Lễ, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ Chầu Thánh Thể.

Giờ chầu chung khép lại, sau đó, cứ mỗi giờ cộng đoàn lại chia nhau quây quần bên Thánh Thể Chúa. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng phúc trên họ đạo Giồng Trôm.

DSC 4051

DSC 4054

DSC 4059

DSC 4060

DSC 4071

DSC 4079

DSC 4082

DSC 4091

DSC 4092

DSC 4093

DSC 4094

DSC 4095

DSC 4096

DSC 4097

DSC 4100

DSC 4104

DSC 4110

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu