Menu
RSS

Tin La Mã

Hành hương và thăm viếng


IMG 7151 

        Với tình con thảo, sáng hôm nay 18 tháng 4, các đoàn hành hương nhỏ lẻ đã về với Mẹ La Mã Bến Tre để hành hương kính Mẹ. Sau đó, vài đoàn cũng sẽ lên đường để thăm viếng các nữ tu dưỡng lão ở Cái Mơn.

Họ đạo La Mã : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh


 DSC 4247

                Hòa cùng niềm hy vọng, niềm tin và niềm vui đón mừng Chúa Phục Sinh, họ đạo nhỏ bé La Mã cùng dâng Thánh Lễ vọng mừng Chúa Phục Sinh.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu