Menu
RSS

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần I MC

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần I MC

Stt Ý Nguyện Số lượng
1. Tạ ơn 40
2. Bình An 151
3. Sức khỏe, Khỏi bệnh 151
4. Như ý 94
5. Có Đức tin & Siêng năng giữ đạo 12
6. Gia đình hòa thuận, yêu thương 26
7. Con cái ngoan ngoãn, học giỏi 34
8. Công ăn việc làm thuận lợi 84
9. Được ơn gọi và bền đỗ 1
10. Thi đậu 2
11. Tai qua nạn khỏi, vượt khó khăn 8
12. Mọi điều may mắn 7
13. Bỏ tính hư nết xấu 9
14. Ăn năn trở lại 10
15. Xin ơn nhận biết & vào Đạo Chúa  
16. Được bạn đời & hôn nhân tốt đẹp 2
17. Có con & Sanh bình an, đúng ngày 12
18. Giấy tờ thuận lợi 7
19. Được đoàn tụ        1
20. Lấy được nợ, tìm được của mất  
21. Bán được Nhà, Đất  
22. Trả được nợ nần 16
23. Có tin tức người thân  
24. Xin ơn chết lành  
25. Xin Mẹ nhuyển cầu cho các linh hồn 17
Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu