Menu
RSS

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần II MC

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần II MC

Stt

Ý Nguyện

Số lượng

1.

Tạ ơn

76

2.

Bình An

262

3.

Sức khỏe, Khỏi bệnh

278

4.

Như ý

150

5.

Có Đức tin & Siêng năng giữ đạo

37

6.

Gia đình hòa thuận, yêu thương

40

7.

Con cái ngoan ngoãn, học giỏi

58

8.

Công ăn việc làm thuận lợi

119

9.

Được ơn gọi và bền đỗ

3

10.

Thi đậu

7

11.

Tai qua nạn khỏi, vượt khó khăn

12

12.

Mọi điều may mắn

7

13.

Bỏ tính hư nết xấu

18

14.

Ăn năn trở lại

29

15.

Xin ơn nhận biết & vào Đạo Chúa

3

16.

Được bạn đời & hôn nhân tốt đẹp

5

17.

Có con & Sanh bình an, đúng ngày

11

18.

Giấy tờ thuận lợi

6

19.

Được đoàn tụ       

6

20.

Lấy được nợ, tìm được của mất

2

21.

Bán được Nhà, Đất

 

22.

Trả được nợ nần

23

23.

Có tin tức người thân

 

24.

Xin ơn chết lành

 

25.

Xin Mẹ nhuyển cầu cho các linh hồn

27

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu