Menu
RSS

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần Thánh

KHẤN ĐỨC MẸ LA MÃ BẾN TRE tuần Thánh

Stt Ý Nguyện Số lượng
1. Tạ ơn 64
2. Bình An 187
3. Sức khỏe, Khỏi bệnh 167
4. Như ý 88
5. Có Đức tin & Siêng năng giữ đạo 34
6. Gia đình hòa thuận, yêu thương 24
7. Con cái ngoan ngoãn, học giỏi 23
8. Công ăn việc làm thuận lợi 82
9. Được ơn gọi và bền đỗ 1
10. Thi đậu 11
11. Tai qua nạn khỏi, vượt khó khăn 10
12. Mọi điều may mắn 2
13. Bỏ tính hư nết xấu 18
14. Ăn năn trở lại 9
15. Xin ơn nhận biết & vào Đạo Chúa  
16. Được bạn đời & hôn nhân tốt đẹp 5
17. Có con & Sanh bình an, đúng ngày 15
18. Giấy tờ thuận lợi 14
19. Được đoàn tụ         
20. Lấy được nợ, tìm được của mất 2
21. Bán được Nhà, Đất 3
22. Trả được nợ nần 16
23. Có tin tức người thân  
24. Xin ơn chết lành 1
25. Xin Mẹ nhuyển cầu cho các linh hồn 32
Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu