Menu
RSS

TTHH La Mã – Bến Tre : hành hương 13 tháng 6

Hôm nay, 13 tháng 6, như thường lệ con cái của Mẹ về hành hương kính Mẹ ở TTHH La Mã Bến Tre. Thánh Lễ đồng tế được cử hành lúc 10 giờ. Cha chủ tế là Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – Quản Nhiệm Trung Tâm hành hương La Mã Bến Tre, cùng đồng tế và giảng Lễ với Cha Đaminh là Cha Phanxico Trung Bùi Văn Tịnh. Đan Viện Thiên Binh, Long Thành Đồng Nai!

Từ sáng sớm, con cái của Mẹ đến từ nhiều nơi. Những ai cần hòa giải có thể đến với các tòa giải tội sẵn chờ.

9 g 30, cộng đoàn cùng nhau tham dự giờ hành hương Kính Mẹ với chủ đề Mẹ Maria và Bí Tích Thánh Thể.
CTV TT VL 

(Video bài giảng https://youtu.be/tiAI3tPZgzU)

img4807img4808img4809img4810
img4811img4812
img4813img4814img4815img4816img4817
img4818img4819
img4820img4821img4826img4827
img4828

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu