Menu
RSS

Articles

Đức Maria Trinh Nữ Vương

Ngày 22/8: Đức Maria Trinh Nữ Vương

http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/Images/201508/diego-rodriguez-de-silva-y-velazquez-the-coronation-of-the-virgin-1620.jpg

Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức Thánh Cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức Trinh Nữ là "sự cứu rỗi của dân Roma". Đây là cử chỉ tượng trưng biểu thị sự công bố về vương quyền phổ quát của Đức Mẹ Maria.

Info for bonus Review William Hill here.

Facebook La Mã

Góc Video

videolama

Album Hình

album lama bentre

Liên Kết Website

Lãnh ơn Toàn Xá

mehangcuugiup

Tài Liệu - Văn Kiện

tailieu